Industria chimică şi  alimentară, agricultura sau grădinăritul, construcţiile şi trasporturile de marfă, sunt domenii de activitate care implică folosirea, trasportul şi manevrarea eficientă a lichidelor de orice tip, impunând folosirea de echipamente special concepute, astfel încât orice proces de transfer să se desfăşoare în siguranţă şi să fie eficient. Dintre aceste echipamente, pompa de trasfer pentru lichidele speciale, reprezintă una dintre cele mai utile,  necesare şi profitabile achiziţii, în vederea bunei desfăşurării a activităţii.

 

Ce este o pompă de trasfer lichide speciale

O pompă de transfer este reprezentată de un dispozitiv conceput cu scopul de a efectua transferul de lichide între două recipiente. Carecteristicile principale care definesc specificul unei pompe de transfer sunt dictate, în special, de tipul lichidului pe care trebuie să îl transfere. Astfel, există pompe centrifuge, cu o gamă foarte largă de funcţii, însă nerecomandate pentru lichidele vâscoase sau foarte sensibile, cum ar fi lichidele specifice industriei alimentare. Pentru transferul lichidelor  fără particule, precum motorina, apa sau antigelul, se recomandă pompele de transfer electrice. În cazul în care este necesară efectuarea unui lichid consistent care conţine particule, precum emulsii, detergenţi sau uleiurile, va fi nevoie de o pompă cu rotor flexibil.

 

Categorii de pompe de trasfer

O departajare generală a  pompelor de transfer se poate face în funcţie de lichidul pentru care sunt destinate, compatibilitatea cu tipul acestuia fiind esenţială. Transferul carburanţilor necesită folosirea unui model de pompa transfer combustibil specifice, adaptată transportului şi manevrării fluidelor potenţial periculoase, aşa cum o pompă pentru trasferul lichidelor alimentare ar trebui să garanteze integritatea acestor fluide. Există pompe de transfer manuale, ideale atunci când este nevoie de multă mobilitate, spaţiul nu este foarte generos şi cantitatea de lichid care trebuie transferată nu este foarte mare. Dacă nu există acces la o sursă de curent, se pot folosi pompele termice de transfer, potrivite umplerii şi golirii rezervoarelor, dar şi iazurilor din spaţiile verzi. Pompele de transfer reversibile, sunt cele mai recomandate atunci când transferul trebuie să se producă în ambele sensuri, acestea fiind recomandate pentru produsele chimice şi industriale, pentru apa marină sau lichidele alimentare. De asemenea, din punct de vedre al caracterisiticilor  pompelor de transfer, există pompe automorsante, acestea deţinând avantajul de a asigura amorsarea rapidă şi repunerea automată în funcţiune a pompei,  precum şi modele de pompe neautomorsante.

 

Ce trebuie avut în vedere când se achiziţionează o pompă de trasfer combustibil

Pompele de trasfer combustibil sunt destinate trasferului de combustibil dintr-un rezervor sau recipient în altul, fiind destinate strict alimentării echipamentelor şi autovehiculelor a căror funcţionare necesită combustibil. Funcţionează pe baza împingerii prin presiune a combustibilului din recipientul iniţial, către destinaţie. Acestea sunt alimentate electric, pot funcţiona pe baza unei baterii sau pot fi folosite manual. Sunt prevăzute cu o serie de accesorii, astfel încât trasferul să se efectueze rapid şi eficient. Gama de pompe de trasfer puse la dispoziţie pe Powerx, oferă posibilitatea alegerii modelelor destinate relocării combustibililor precum benzina, motorina şi kerosenul. Există pompe de tranfer combustibil  care pot trasfera şi apă sau uleiuri, însă acest lucru trebuie verificat în indicaţiile şi recomandările producătorului. Alegerea pompei se face în funcţie de debit şi putere, coordonate care stabilesc timpul în care se poate realiza transferul unei anumite cantităţi de lichid. De asemenea, devin importante dimensiunile şi greutatea, fiind modele portabile care necesită uşurinţă în manevrare. Este esenţial ca pompa aleasă să fie realizată din materiale de calitate, să deţină supape de blocare a scurgerilor, sisteme de siguranţă, sisteme de protecţie termică şi împotriva supratensiunii. Nu în ultimul rând, preţul şi garanţia oferite de producător, vor fi hotărâtoare atunci când se alege o pompă pentru transferul combustibilului.